• Факт #35

    Слоновите не можат да скокаат. Не се доволно флексибилни.

    Повеќе...