• Пит Бул

    Ред Бул ти дава крилија, но и пит булот кога ќе го видиш одврзан на улицата ти дава крилија.

    Повеќе...