Карате

Како се вика мечка што знае карате?
– Гриз Ли!

Обиди се со

Книга

– Кажи ми книга на која си плачел најмногу? – Збирка задачи по математика…