Јуда

Што прави Јуда во библиотека?
– Издава книги.

Обиди се со

Дијагноза

Во македонска болница има две дијагнози: – Ништо не ти е! – Што си чекал …