Таен агент

Како се вика босански таен агент?
– Сикрет

Обиди се со

Книга

– Кажи ми книга на која си плачел најмногу? – Збирка задачи по математика…