Таен агент

Како се вика босански таен агент?
– Сикрет

Обиди се со

Вакцина

Како се вика Македонска вакцина на грчки??? – “Nea Donesea”