• Човекојадци

    Разговараат тројца човекојадци. Првиот вели: – Пред некој ден изедов еден Англичанец, слаб, исушен, тврд како ѓон. Одвај го дојадов! Вториот: – А јас пак изедов еден Германец. Дебел, мрсен, дебелогаз. Ми се згади! Третиот: – Е јас минатата недела ...

    Повеќе...
  • Фичо

  • Помисла

  • Чекање

  • Право на глас