Вирус

2023 година.
– Трпана кај е маж ти, не сум го видела 3 години?
– Ене го дома, го лажам дека вирусот не е поминат да не оди по кафани.

Обиди се со

Канибали

Канибали фаќаат турист, палат оган, го туркаат во казанот и го прашуваат: – Како се …