Смрдеа

Толку многу смрдиш, што и творовите ти завидуваат.

Обиди се со

Глуп

Се караат двајца другари и едниот му вика: – Толку си глуп што ако ти …