Сида

Се караат Трпана и Цвета
– Да даде господ, швалерот сида да ти фати!
– Не го колни маж ти мориииии!

Обиди се со

Сакање

прашуе га кумановка мужа ву: – Мужу, колко ме сакаш ти мене, од ед’н до …