Надимак

Цветко го прашува Трпе:
– Комши зoшто кучето ти се вика Белчо, а е црно како ноќ?
– А жена ти, зашто вика Убавка, а комши?!

Обиди се со

25 цм

Влегува Трпе дома и ѝ кажува на Трпана: – Се збори во село дека умрел …