Слава

Се прибира ловџија дома мртов пијан. Кучето му помага да си дојде дома, а жена му го пречекува и го прашува:
– Море, колку ракии испи?
– Сааамо тррри…
– Шарко, колку ракии испи овој?
– Ау, ау, ау!
– Уф, а колку пива испи?
– Ауууууууууууууууууууууууууу!

Обиди се со

Школки

Поминува Трпе преку Камен мост и го гледа Тарзан како се спрема да скокне во …