Дупло

Трпе се враќа мртов пијан. Трпана со висок тон:
– Пак се врати мртов пијан, а?
– Те молам ќути, доволно сум казнет што те гледам дупло.

Обиди се со

Крава

Трпана му се дере на Трпе: – Уште еднаш кажи ми дека сум крава, се …