Конзерва

Како полицаец отвора конзерва?
– ОТВОРЕТЕ ПОЛИЦИЈА!

Обиди се со

Предавање

Запира полицаец возач во 4 сабајле и му вика: – Каде одиш? – На предавање …