Царина

На царина:
– Што имаш во вреќата?
– Храна за канаринци.
– Дај да видам?
– Абе ова се рачни часовници!
– Ако ги јадат арно, ако не ќе ги продадам…

Обиди се со

Возачка

Тип вози кола, одеднаш БАМ, некој го удира. Искача од кола нервозен, гледа кој го …