Овци

Толку глупа што ако ти нацртам две овци едната ќе ти избега.

Обиди се со

Глуп

Се караат двајца другари и едниот му вика: – Толку си глуп што ако ти …