Изглед

Од што изгледаш толку мизерно ни вратите во Рамстор не ти се отвараат сами.

Обиди се со

Глуп

Се караат двајца другари и едниот му вика: – Толку си глуп што ако ти …