Дупки

Што ќе се добие ако се вкрстат слон и кенгур?
– Огромни дупки во Австралија.

Обиди се со

Книга

– Кажи ми книга на која си плачел најмногу? – Збирка задачи по математика…