Зоолошка

Трпе го носи син му вo зoолoшка. Малиот Трпе љубопитно го прашува татко си:
– Taтo,тато. Зoшто Majмунoв нe глeда тoлку лошo?!
– Потивко синe, уштe cмe на билетарата….

Обиди се со

Сакање

прашуе га кумановка мужа ву: – Мужу, колко ме сакаш ти мене, од ед’н до …