Боси

Отворија Кумановац кафану и да привлече гости закачија рекламу:
– “ВЕЧЕР ЗА ГОСТИ ЌЕ ИГРАВ ГОЛИ ЖЕНСКИ”
Проваѓа полицијац па га опоменује:
– Газда, не може овакој, дај напиши нешто помалко вулгарно.
Рипне газда па напише нову рекламу:
– “ВЕЧЕР ЗА ГОСТИ ЌЕ ИГРАВ ЖЕНСКИ БОСИ ДО ГУШУ”

Обиди се со

Директор

Во некоја државна фирма наместиле нов директор. Добил многу убави канцеларии, згодна секретарка, станал буџа …