Лек

Симпозиум на лекари на тема „Стерилизација на мажи“.
Лекарите од целиот свет ги излагаат своите најнови методи.
Кон крајот на третиот ден настапува македонски претставник:
– Почитувани колеги, кај нас тоа го правиме брзо и лесно. Го ставаме човекот на канал и со две цигли му ги сплескуваме тестисите.
– Но колега, тоа мора да е екстремно болно – реагираат возбудено речиси сите учесници.
– Воопшто не е болно, колеги, треба само да внимавате да не си ги удрите прстите.

Обиди се со

Педер

Трпе му кажува на Цветко: – Цветко, дали слушшна дека комшијата твој бил педер?! – …