Поп

Запираат двјаца полицајци поп да вози кола пијан.
– Попе, пред нас и право во станица.
Попот тргнал да оди пред нив и едно време им вели:
– Слушајте бре деца, на тие што им одам пред нив никогаш не се враќаат.
– Марш, да те нема од пред нас! – Му се развикале полицајците.

Обиди се со

Полицајци

Влагаат двајца полицајци во библиотека. Библиотекарката: – Да не врне надвор?