Уста

Устата ти е толку голема, што можеш да пееш две песни од еднаш.

Обиди се со

Глуп

Се караат двајца другари и едниот му вика: – Толку си глуп што ако ти …