Парно

Зошто Цветко има две печки во соба?
– За да има парно греење.

Обиди се со

Полиглот

Го прашале Трпе: – Трпе колку јазици зборуваш? – Осум. -Еј, осум!? Ај кажи нешто …