Куфери

Трпе на аеродром:
– Јас ќе летам за Рим, сакам овој големиов куфер да го пратите за Лондон, а овие двава помали за Минхен.
– Ама г-дине, не можеме да го направиме тоа!
– А како можевте минатиот пат, а?

Обиди се со

Сирење

Цветко оди на пазар: – Колку ви е беровското сирење? – 380ден кг. – Скапо …