Живот

Што не си сакал на пат да сретнеш, тоа ќе те гризе цел живот.

Обиди се со

Веган

Позади секој успешен веган стои разочарана баба.