25 цм

Влегува Трпе дома и ѝ кажува на Трпана:
– Се збори во село дека умрел некој со 25 цантима.
Трпана натажено:
– Ауу, сигурно е Цветко…

Обиди се со

Развод

Трпана и се жали на Цвета: – Готово е, не можам да издржам веќе, решив …