Мерцедес

Црнец си купува црн Мерцедес со црни стакла и си оди дома.
Жена му го прашува:
– Купи ли Мерцедес?
– Да.
– Каков?
– Месо боја.

Обиди се со

Ром

Како се вика циган од Македонија? – Северџан.