Време

Царски рез – 25 минути.
Апендектомија – 45 минути.
Бајпас – 4 часа.
Жена на фризер – 6 часа.

Обиди се со

Брачна понуда

Како влав одлучува која девојка да ја земе за жена? Ја праќа со список за ...