Време

Царски рез – 25 минути.
Апендектомија – 45 минути.
Бајпас – 4 часа.
Жена на фризер – 6 часа.

Обиди се со

Генијалност

Мe прашуваат: — Што е тоа генијалност? — Комшијата го продаде станот и по половина ...