Време

Царски рез – 25 минути.
Апендектомија – 45 минути.
Бајпас – 4 часа.
Жена на фризер – 6 часа.

Обиди се со

Најлош трик

Прашале га магионичара кој му е најлош трик што га направија у живот? – К’д ...