Теле

Трпе и вели на Трана:
– Трпано, замисли веќе шест дена лежам во штала покрај кравата, чекам да се отели и ништо!
Трпана:
– Кога те гледа покрај себе, сигурно мисли дека веќе се отелила.

Обиди се со

Дерење

Комшивката и вика на Трпана: – Комшике, абе детето многу ви се дере! А Трпана ...