Теле

Трпе и вели на Трана:
– Трпано, замисли веќе шест дена лежам во штала покрај кравата, чекам да се отели и ништо!
Трпана:
– Кога те гледа покрај себе, сигурно мисли дека веќе се отелила.

Обиди се со

Карта

Влегува Трпе во автобус и возачот го прашува: – Колку години имаш? – Седум. – ...