Син

Малиот Трпе го прашува тато му:
– Тато што сум ти ја тебе?
– Син.
– Е да бе црвен.

Обиди се со

Логика

Се враќа Трпе накај дома и пред влезо гледа еден човек иде по скалите, се ...