Овци

Трпе отишол на службен пат, па и се јавува на Трпана да и каже како си поминува:
– Секоја ноќ те мислам.
– Аии што така?
– Бројам овци пред спиење.

Обиди се со

Помисла

Трпана и врти на Цвета по телефон: – Цвето, да не е маж ми кај ...