Острење

Оди Трпе кај швалерката на вечера.
Додека спремала вечера му рекла на Трпе да ги наостри ножевите бидејќи не сечеле.
Остри Трпе и едно време сам си вика:
– Еее, мамето нејзино, како кај мене стално се остри, а јас никогаш не ги острам…

Обиди се со

Чувство

Зборуваат Трпе и Цветко: – Го знаеш она чувство кога ти идат лиги од мирисот ...