Хардвер

Што е хардвер?
– Нешто што претрпува удари кога не работи софтверот.

Обиди се со

Мрежист

Како мрежист ѝ се пушта на програмерка? – Прави ping и чека да види дали ...