Лепи

Серат мечка и зајак во шума и мечката го прашува зајакот:
– Зајко, ти се лепи ли гомното за крзното додека сереш?
– Не.
Мечката го фаќа зајакот и се брише.

Обиди се со

Јајце

Лета врапче, се мачи, потејќи се, носи антилопа. Две други врапчиња седат на гранка и …