Ежот

“Љубовта боли” – рече Ежот кога слезе од жицата.

Обиди се со

Јајце

Лета врапче, се мачи, потејќи се, носи антилопа. Две други врапчиња седат на гранка и …