Свадба

Трпе гледа телевизија и коментира на глас:
– Не оди таму бе! Пу бе, глуп!
– Драги, што гледаш?
– Нашата свадба.

Обиди се со

Развод

Трпана и се жали на Цвета: – Готово е, не можам да издржам веќе, решив …