Гости

Влав прашува комшија:
– Ми дојдоа 9 гости, а имам 6 столици. Имаш 3 столици?
– Имам.
– Одлично, сега ќе ти пратам тројца гости.

Обиди се со

Дресирање

Една жена поминува низ паркот. Одеднаш од зад грмушката: – Стој! Таа застанува. – Легни! …