Бањање

Што ќе добиеш ако избањаш Бугарин?
– Вистински Македонец и леген со многу валкана вода!

Обиди се со

Министер

Шета еден министер со сопругата. Поминуваат покрај еден чистач и таа го поздравува. – Кој …