Вакцина

Како се вика Македонска вакцина на грчки???
– “Nea Donesea”

Обиди се со

Ист

Разговараат две плавуши: – Убава ли плата зема маж ти? – Како сите други. – …