Вакцина

Како се вика Македонска вакцина на грчки???
– “Nea Donesea”

Обиди се со

Преведувач

Директорот носи во канцеларија тројца странци, и ја вика секретарката: – Направи кафе за овие …