Време

Цветко го прашува Трпе:
– Колку долго си немал секс?
– 22 часа, 48 минути, 22 секунди… и 9 години.

Обиди се со

25 цм

Влегува Трпе дома и ѝ кажува на Трпана: – Се збори во село дека умрел …