Вода

Поарно љубов во вода,отколку вода во коленото.

Обиди се со

Кредит

Кога ќе земеш кредит спиеш како бебе. Саат време спиеш, саат време плачеш!