Вода

Поарно љубов во вода,отколку вода во коленото.

Обиди се со

Денешни девојки

На 12 клинка, на 13 се шминка, на 14 дама, на 15 мама.