Windows 7

Што се случува кога на Pentium 1 би му ставиле Windows 7?
– Автоматско ресетирање на 7 поради “голема брзина” на машината.

Обиди се со

Сочуство

Како програмер изразува сочуство? – Прими ја мојата техничка поддршка.