Сенка

Што прави слон на сонце?
– Сенка.

Обиди се со

Фраза

Си живеел Адам во рајот сам и Господ му рекол: – Ќе ти дадам жена …