Уши

Чак Норис може да плива со ушите.

Обиди се со

Санитарен чвор

Чак Норис го отплеткал санитарниот чвор.