Буре

Само Чак Норис може да пие од буре без дно.

Обиди се со

Санитарен чвор

Чак Норис го отплеткал санитарниот чвор.