Вапцање

Чак Норис вапцa пржени јајца!

Обиди се со

Лабараторија

Што прави Чак Норис во лабораторија? – Тепа Вируси.