Репка

Чак Норис може од шеќерна репка може да направи сол.

Обиди се со

Санитарен чвор

Чак Норис го отплеткал санитарниот чвор.