Мртви

Зошто мртвите се закопуваат 2 метри под земја?
– Страв им е од Чак Норис.

Обиди се со

Санитарен чвор

Чак Норис го отплеткал санитарниот чвор.