Пролив

Што му се дава на слон кога има пролив?
– Многу место…

Обиди се со

Генијалност

Мe прашуваат: — Што е тоа генијалност? — Комшијата го продаде станот и по половина ...