Пролив

Што му се дава на слон кога има пролив?
– Многу место…

Обиди се со

Избор

– Драги, какви жени сакаш повеќе, паметни или убави? – И едните и другите… но ...