Избор

– Драги, какви жени сакаш повеќе, паметни или убави?
– И едните и другите… но и тебе те сакам…

Обиди се со

Пролив

Што му се дава на слон кога има пролив? – Многу место…