Дување

Што дуваат рибите?
– Морска трева.

Обиди се со

УЈП

Што прави УЈП после Нова Година? – Коле, де.