Дување

Што дуваат рибите?
– Морска трева.

Обиди се со

Зелник

Малиот Трпе го прашува татко си: – Тато, која е најубавата жена на светот? – ...